Stichting Furaha

 

Stichting Furaha is het Kilifi Orphan Project gestart om de situatie van weeskinderen in Kilifi Kenia te verbeteren. Kilifi is het op één na armste gebied in Kenia.


Er kunnen nu 45 weeskinderen naar school en zij krijgen elke dag eten op school. Daarnaast kunnen de kinderen naar de dokter als dat nodig mocht zijn. Ook verstrekken wij hygiënische middelen voor meisjes. De kinderen krijgen op school begeleiding en voorlichting over ziektes als Aids en malaria. Bij deze voorlichting worden ook hun verzorgers betrokken.


2008

In het afgelopen jaar bouwden wij 2 klaslokalen bij een bestaande openbare school, de Kibaoni Primary School, om deze groep kinderen tegelijk naar school te kunnen laten gaan. Deze klaslokalen worden ook gebruikt door andere leerlingen.


Wij legden elektriciteit aan op deze school van 1500 leerlingen. Omdat er nu ’s avonds verlichting is in en rond de school, is het veiliger op school geworden en kunnen de kinderen, maar ook volwassenen, ook in de avonduren (bij)les krijgen. De aanleg van elektriciteit heeft het onder meer mogelijk gemaakt dat de school telefonisch bereikbaar is en onderwijs in informatica kan worden gegeven.


Op dit moment is onze partnerorganisatie in Kilifi bezig met de laatste afronding van de bouw van openlucht kookgelegenheid, keuken en eetzaal. In 2009 zal de school van start gaan met het aanbieden van de lunch voor alle leerlingen op school, zodat de weeskinderen meer geïntegreerdkunnen worden in het schoolsysteem. Zij kunnen dan samen met eigen klasgenoten de lunch gebruiken en hebben geen uitzonderingspositie meer op de school.


2009

In 2009 willen wij graag een gemeenschapshuis bouwen, waar de lokale bevolking elkaar kan ontmoeten, kan vergaderen en les kan krijgen in praktijkonderwijs als opleiding tot timmerman, elektricien, naaister, kinderverzorging. Dit praktijkonderwijs is vooral bedoeld om jongere school ‘drop-outs’ en alleenstaande jonge moeders een kans te geven inkomen te verwerven. Op dit moment zijn deze jongeren kansloos en vervallen gemakkelijk tot criminaliteit of prostitutie om toch aan eten te komen. Het initiatief van deze bouw is volledig tot stand gekomen door de bevolking zelf en wij geven daaraan graag gehoor.


Een ander initiatief voor 2009 is informaticaonderwijs. Voor het verkrijgen van computers hebben wij de medewerking van een automatiseringsbedrijf uit Twente. Het vervoer van de computers wordt in samenwerking met een andere organisatie georganiseerd, waardoor de vervoerskosten zo laag mogelijk blijven.

Om het informaticaonderwijs goed en stabiel aan te bieden en continuering te garanderen maken wij gebruik van gekwalificeerde mensen, die dit onderwijstraject begeleiden voor een periode van 1 tot 2 jaar. Deze gekwalificeerde mensen worden betaald door stichting Furaha.


Naast deze onderwijsprojecten willen wij graag in 2009 meer weeskinderen een kans op onderwijs geven. Daarvoor werken wij met onze partnerorganisatie er aan de lokale bevolking actief te betrekken bij het bereiken van dit doel. Samen streven er bijvoorbeeld naar verzorgsters en ouders van de kinderen zelf de uniformen te laten maken en zelf bijdragen aan het bereiden van de maaltijden.